Trivselregler

För allas medlemmars trivsel finns här några riktlinjer.

 

Biltrafik på gårdarna - vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det givetvis tillåtet att köra in. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast! (kör mycket sakta)

 

Gården är ingen parkeringsplats vår gemensamma utemiljö blir ännu mer trivsam om vi använder de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar, mopeder och bilar.

 

Säkerhet och ansvar

Att aldrig lämna dörr till förråd eller gemensamma utrymmen olåst.

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse

 

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar fram till kl. 16.00.

 

Musik, party mm

Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 23:00 -07:00. Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

 

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

 

Balkonger

Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens uteplats.

 

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

 

Mattor skakas och piskas vid piskställningen, ej balkongen.

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra lägenheter. Tänk på dina grannar. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna.

 

Grillning

Använd grillfolie i grillarna. Håll rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd engångsgrill bland soporna förrän Du är säker på att det inte längre finns glöd! Ni som bor i B-lägenheterna får inte grilla, endast med elgrill.