Föreningens styrelse

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet

i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

 

Styrelsen har följande sammansättning:

 

Styrelseledamöter

Ordförande: Jennie Vallee, Zetterlunds väg 91 B jv@brfkragstalund2.se

Sekreterare: Pia Åberg, Zetterlunds väg 86 A pa@brfkragstalund2.se

Kassör: Camilla Björklund, Zetterlunds väg 36 A cb@brfkragstalund2.se

Joakim Lindqvist, Zetterlunds väg 26 A jl@brfkragstalund2.se

Ronny Karlsson, Zetterlunds väg 88 B rk@brfkragstalund2.se

 

Styrelsesuppleanter

Eva Friedman, Zetterlunds Väg 10 B

Therese Stierner, Zetterlunds Väg 31 B

Yvonne Hallin, Zetterlunds Väg 6 B