Kommunikationer

Roslagsbanan och SL´s busslinjer 524, 608, 610, 687 finns inom ca 500 m, rödmarkerade på kartan.

 

Dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan

 

Arbetet med att bygga ut Roslagsbanans kapacitet fortsätter. På grund av utbyggnaden ersätts tågtrafiken på delar av Österskärs- och Kårstalinjen med buss under 2014.

 

Förutom utbyggnad till dubbelspår genomförs även tillgänglighetsanpassningar vid stationer och i vagnar, bullerdämpande åtgärder samt säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis bommar, hinderdetektorer och nya planskilda korsningar.

 

Hela utbyggnaden beräknas vara avslutad 2018.

 

Sträckor som ersätts med buss under 2014

Kårstalinjen 20 juni – 13 december:

Roslags Näsby – Kårsta

Österskärs- och Kårstalinjen 28 juli – 3 augusti:

Stockholms östra – Kårsta/Österskär